Trening Mentalny

Trening Mentalny

Czym jest Trening Mentalny?

Trening Mentalny jest przede wszystkim procesem, którego celem jest rozwijanie potencjału UMYSŁU. Wykorzystujemy w nim wiedzę z zakresu wielu dziedzin m. in. psychologii, coachingu, fizyki kwantowej, jak również endokrynologii i kinezjologii.

W Treningu Mentalnym istotną rolę odgrywa też RELACJA, ta pomiędzy trenerem a zawodnikiem. Wzajemne zaufanie, szacunek i sympatia, znacząco wpływają na wspólne dążenie do wyznaczonego celu, mocno ułatwiając proces.

Aby osiągnąć założony CEL, potrzebna jest STRATEGIA, czyli czas (optymalna ilość sesji), oraz plan (sposób dotarcia do celu). Obydwa aspekty są ruchome i w sposób indywidualny dostosowane do ZAWODNIKA.

Charakterystyczny dla Treningu Mentalnego jest też fakt, że w opozycji do długotrwałych procesów psychologicznych, pozwala stosunkowo szybko osiągnąć założone przez SPORTOWCA cele.

Powyższe jest szczególnie ważne w czasach, kiedy wiadomo, że SUKCES w sporcie to 70-80% sfera mentalna ZAWODNIKA.

 

 

Do góry